МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 09-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9097845

Началната дата: 31.03.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Март 2020
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 21 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата: 08-2020

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9097317

  Началната дата: 18.03.2020

  Вид на поръчката: Обява за покана


  “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Март 2020
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юни 2020
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата: 05-2020

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096876

  Началната дата: 06.03.2020

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Протокол №2 с дата за жребий - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 12 Май 2020
 • Доклад - Публикувано на: 13 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата: 04 - 2020

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096563

  Началната дата: 24.02.2020

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД ".

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Март 2020
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 20 Март 2020
 • Вътрешен номер в системата: 03 - 2020

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096452

  Началната дата: 18.02.2020

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на  “МБАЛ Търговище” АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 13 Март 2020
 • Протокол 2 с жребии - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 01 Юни 2020
 • Доклад - Публикувано на: 01 Юни 2020
 • Обява за събиране на оферти
 • Информация удължаване на срока - Публикувано на: 06 Март 2020
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094279

  Началната дата: 05.11.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД "

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 20 Ноември 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 06 Декември 2019
 • Решения за прекратяване
 • Писмо СПИРАНЕ на процедурата. - Публикувано на: 14 Февруари 2020
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9092743

  Началната дата: 24.09.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Януари 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090729

  Началната дата: 26.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Юли 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9085404

  Началната дата: 06.02.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 01 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2019