МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9094279

Началната дата: 05.11.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД "

Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9092743

  Началната дата: 24.09.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090729

  Началната дата: 26.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Юли 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089399

  Началната дата: 20.06.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД” 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 20 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086933

  Началната дата: 25.03.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Юни 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9085404

  Началната дата: 06.02.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 01 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084901

  Началната дата: 15.01.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на МБАЛ-Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084890

  Началната дата: 15.01.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Ремонт на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9081407

  Началната дата: 02.10.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Транспортиране на опасни и вредни медицински отпадъци за срок от една година. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 16 Октомври 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9080019

  Началната дата: 24.08.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 14 Септември 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9079033

  Началната дата: 30.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 17 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078773

  Началната дата: 23.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 27 Август 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9074681

  Началната дата: 05.04.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Април 2018
 • Протоколи
 • Протокол № с класиране - Публикувано на: 11 Май 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9073353

  Началната дата: 27.02.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Юни 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 09 Май 2018
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Май 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 16 Май 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9072802

  Началната дата: 07.02.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


   Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Търговище АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Април 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с класиране - Публикувано на: 09 Март 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 13 Март 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9067680

  Началната дата: 25.08.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066818

  Началната дата: 01.08.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Решения за промяна
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Август 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9065868

  Началната дата: 03.07.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други   формуляри” за срок от две години.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Август 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Юли 2017
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9055173

  Началната дата: 10.08.2016

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Решения за промяна
 • Обява удължаване на срока - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 26 Август 2016