МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 01 - 2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 955092

Началната дата: 23.01.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Януари 2020
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 23 Януари 2020
 • Вътрешен номер в системата: 15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 944051

  Началната дата: 12.11.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на “МБАЛ Търговище” АД.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Ноември 2019
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 27 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 17 Декември 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 27 Декември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Януари 2020
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 942130

  Началната дата: 30.10.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание


  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия  и координатор на балансираща група  за  нуждите на МБАЛ -Търговище” АД гр. Търговище

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 27 Ноември 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 02 Декември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 932483

  Началната дата: 10.09.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на храна в готов за консумация вид за  МБАЛ-Търговище АД за срок от една година”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 912929

  Началната дата: 22.05.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания  за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Август 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юли 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Юли 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094279

  Началната дата: 05.11.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД "

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 20 Ноември 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 06 Декември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9092743

  Началната дата: 24.09.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090729

  Началната дата: 26.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Юли 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 908719

  Началната дата: 22.04.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на рвеактиви и консумативи за клинична лаборатория  на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, за срок от две години.”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Август 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Април 2019
 • Протоколи
 • Протокол с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 29 Май 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 24 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 26 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Юни 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9085404

  Началната дата: 06.02.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 01 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894132

  Началната дата: 13.02.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 08 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол № с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Пратакал №2 с дата за жребий - Публикувано на: 25 Април 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 07 Май 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Приложения към Решение за изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 892579

  Началната дата: 05.02.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание


   „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати   за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 20 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Март 2019
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 773575

  Началната дата: 22.02.2017

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ - Търговище Ад, за срок от две години.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за отваряне на цени - Публикувано на: 31 Март 2017
 • Протокол № 2 с дата за жребий - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Протокол №3 с извършен жребии - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Доклад - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Май 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 751450

  Началната дата: 03.10.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 27 Февруари 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 3 - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Приложение към Доклад и решение - Публикувано на: 03 Януари 2017