МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 15

Уникален номер в регистъра на АОП: 944051

Началната дата: 12.11.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на “МБАЛ Търговище” АД.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 942130

  Началната дата: 30.10.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание


  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия  и координатор на балансираща група  за  нуждите на МБАЛ -Търговище” АД гр. Търговище

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 932483

  Началната дата: 10.09.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на храна в готов за консумация вид за  МБАЛ-Търговище АД за срок от една година”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 912929

  Началната дата: 22.05.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания  за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Август 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юли 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Юли 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094279

  Началната дата: 05.11.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД "

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9092743

  Началната дата: 24.09.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090729

  Началната дата: 26.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Юли 2019
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089399

  Началната дата: 20.06.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД” 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 20 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 908719

  Началната дата: 22.04.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на рвеактиви и консумативи за клинична лаборатория  на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, за срок от две години.”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Април 2019
 • Протоколи
 • Протокол с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 29 Май 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 24 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 26 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Юни 2019
 • Вътрешен номер в системата: 06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086933

  Началната дата: 25.03.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Юни 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9085404

  Началната дата: 06.02.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 01 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084901

  Началната дата: 15.01.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на МБАЛ-Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084890

  Началната дата: 15.01.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Ремонт на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9081407

  Началната дата: 02.10.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Транспортиране на опасни и вредни медицински отпадъци за срок от една година. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 16 Октомври 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9080019

  Началната дата: 24.08.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 14 Септември 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 04 Септември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9079033

  Началната дата: 30.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 17 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078773

  Началната дата: 23.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2018
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 27 Август 2018
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9074681

  Началната дата: 05.04.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Април 2018
 • Протоколи
 • Протокол № с класиране - Публикувано на: 11 Май 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9073353

  Началната дата: 27.02.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Юни 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 09 Май 2018
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Май 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 16 Май 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9072802

  Началната дата: 07.02.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана


   Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Търговище АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Април 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с класиране - Публикувано на: 09 Март 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 13 Март 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9067680

  Началната дата: 25.08.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066818

  Началната дата: 01.08.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  „Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Решения за промяна
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Август 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9065868

  Началната дата: 03.07.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други   формуляри” за срок от две години.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Август 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Юли 2017
 • Протоколи
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Юли 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9055173

  Началната дата: 10.08.2016

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Решения за промяна
 • Обява удължаване на срока - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894132

  Началната дата: 13.02.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 08 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол № с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Пратакал №2 с дата за жребий - Публикувано на: 25 Април 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 07 Май 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Приложения към Решение за изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 892579

  Началната дата: 05.02.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание


   „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати   за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 20 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Март 2019
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 880507

  Началната дата: 27.11.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Договори 2 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Договори 3 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Редакции - Публикувано на: 11 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 07 Януари 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 11 Февруари 2019
 • Протокол №4 с дата за жребий - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Протокол № 5 с резултати от жребий - Публикувано на: 15 Февруари 2019
 • Протокол № 6 с дата на жребии - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Протокол № 7 с жребий - Публикувано на: 22 Февруари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение №1 към доклад и решение и избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решени избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 869242

  Началната дата: 25.09.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания  за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище“

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Октомври 2018
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Октомври 2018
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2018
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 860424

  Началната дата: 31.07.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание


  „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати   за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 05 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-123

  Уникален номер в регистъра на АОП: 850528

  Началната дата: 07.06.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на храна в готов за консумация вид за  МБАЛ-Търговище АД за срок от една година 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Ноември 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Юни 2018
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Юли 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 850303

  Началната дата: 06.06.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание


   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група  за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Август 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 29 Юни 2018
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 06 Юли 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Юли 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 827116

  Началната дата: 29.01.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура


  „Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация,  ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

   

   

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Януари 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор 1 - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Отговор 2 - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на документацията - Публикувано на: 12 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Заличен - Публикувано на: 22 Март 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 16 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 825009

  Началната дата: 17.01.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарства за нуждите на "МБАЛ-Търговище" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Февруари 2018
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Протокол №2 с дата за жребий - Публикувано на: 03 Април 2018
 • Протокол №3 с жребий - Публикувано на: 12 Април 2018
 • Протокол №4 с класиране - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Доклад - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение промяна в класирането - Публикувано на: 23 Април 2018
 • Решение с приложение №5 - Публикувано на: 26 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 811932

  Началната дата: 27.10.2017

  Вид на поръчката: Открита процедура


   Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Октомври 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 14 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 22 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 27 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 29 Ноември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Дата на отваряне на ценовите параметри - Публикувано на: 07 Декември 2017
 • Покана с дата на отваряне на ценовите параметри - Публикувано на: 07 Декември 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Протокол №2 - Публикувано на: 13 Декември 2017
 • Протокол №3 - Публикувано на: 14 Декември 2017
 • Протокол №4 с дата за жребии - Публикувано на: 08 Януари 2018
 • Протокол №5 - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Доклад с касиране - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 787074

  Началната дата: 15.05.2017

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на храна в готов за консумация вид за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Септември 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Май 2017
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 29 Юни 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 773575

  Началната дата: 22.02.2017

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ - Търговище Ад, за срок от две години.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за отваряне на цени - Публикувано на: 31 Март 2017
 • Протокол № 2 с дата за жребий - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Протокол №3 с извършен жребии - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Доклад - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Май 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 766468

  Началната дата: 11.01.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание


  "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Догвор - Публикувано на: 06 Март 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Запитване - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 03 Февруари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 765194

  Началната дата: 03.01.2017

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Февруари 2017
 • Протокол №2 с Приложение №1,2,3 - Публикувано на: 15 Март 2017
 • Протокол №3 с Прпиложение №4 - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Доклад - Публикувано на: 21 Март 2017
 • Приложение №5 - Публикувано на: 21 Март 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 754799

  Началната дата: 25.10.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на “МБАЛ Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 751450

  Началната дата: 03.10.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 27 Февруари 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 3 - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Приложение към Доклад и решение - Публикувано на: 03 Януари 2017