МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9037873

Началната дата: 09.01.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. апарат за електрошокова терапия за неждите на "МБАЛ - Търговище" АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2015
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 22 Януари 2015
  • Плащания
  • Плащане - Публикувано на: 11 Март 2015
  • Плащане - Публикувано на: 16 Юли 2015