МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 09-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9097845

Началната дата: 31.03.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 31 Март 2020