МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 08-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9097317

Началната дата: 18.03.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


“Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 18 Март 2020
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 23 Юни 2020
  • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Май 2020