МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 07-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 964751

Началната дата: 17.03.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище за срок от една година”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 17 Март 2020