МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 07-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 964751

Началната дата: 17.03.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище за срок от една година”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 17 Март 2020
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 28 Април 2020
  • Протокол №2 с дата за жребий - Публикувано на: 26 Юни 2020