МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 06-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 964023

Началната дата: 13.03.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка монтаж ,обучение и  пускане в експлоатация на оборудване за  отделение  по централна стерилизация на МБАЛ –Търговище АД

Документация
  • Документация - Публикувано на: 13 Март 2020
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 16 Април 2020
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 16 Април 2020