МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 05-2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096876

Началната дата: 06.03.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 06 Март 2020
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Март 2020
  • Протокол №2 с дата за жребий - Публикувано на: 07 Май 2020
  • Протокол №3 - Публикувано на: 12 Май 2020
  • Доклад - Публикувано на: 13 Май 2020