МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04 - 2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096563

Началната дата: 24.02.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД ".

Документация
  • Документация - Публикувано на: 24 Февруари 2020
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Март 2020
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 20 Март 2020