МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 03 - 2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096452

Началната дата: 18.02.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на дезинфектанти за нуждите на  “МБАЛ Търговище” АД

Документация
  • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 13 Март 2020
  • Протокол 2 с жребии - Публикувано на: 22 Май 2020
  • Протокол №3 - Публикувано на: 01 Юни 2020
  • Доклад - Публикувано на: 01 Юни 2020
  • Обява за събиране на оферти
  • Информация удължаване на срока - Публикувано на: 06 Март 2020