МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 01 - 2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 955092

Началната дата: 23.01.2020

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Януари 2020
 • Разяснение по документацията
 • Съобщение - Публикувано на: 23 Януари 2020
 • Съобщение 1 - Публикувано на: 27 Януари 2020
 • Отговор - Публикувано на: 30 Януари 2020
 • Отговор 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2020
 • Отговор 2 - Публикувано на: 07 Февруари 2020
 • Отговор 3 - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Отговор 4 - Публикувано на: 11 Февруари 2020
 • Отговор 5 - Публикувано на: 13 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 25 Февруари 2020
 • Протокол №2 - Публикувано на: 02 Март 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 29 Май 2020
 • Протокол №4 с дата за жребий - Публикувано на: 08 Юни 2020
 • Протокол №5 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Доклад - Публикувано на: 17 Юни 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2020