МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 15

Уникален номер в регистъра на АОП: 944051

Началната дата: 12.11.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на “МБАЛ Търговище” АД.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 14 Ноември 2019
  • Решения за промяна
  • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 27 Ноември 2019
  • Протоколи
  • Протокол № 1 с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 17 Декември 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 27 Декември 2019
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Януари 2020
  • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Февруари 2020