МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9094279

Началната дата: 05.11.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД "

Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Ноември 2019
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 20 Ноември 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 06 Декември 2019
  • Решения за прекратяване
  • Писмо СПИРАНЕ на процедурата. - Публикувано на: 14 Февруари 2020