МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 9092743

Началната дата: 24.09.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 14 Януари 2020
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 24 Септември 2019
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2019