МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 11

Уникален номер в регистъра на АОП: 932483

Началната дата: 10.09.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на храна в готов за консумация вид за  МБАЛ-Търговище АД за срок от една година”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 10 Септември 2019