МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9090729

Началната дата: 26.07.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 26 Юли 2019
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019