МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 619712

Началната дата: 18.08.2014

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище

Договори и споразумения по ОП
 • Договор_eENSOIR.pdf - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане за август - Публикувано на: 08 Септември 2014
 • Плащане за септември - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Плащане за октомври - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Плащане за ноември - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащане за декември - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Плащане за януари - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащания февруари - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Плащане март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016