МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 09

Уникален номер в регистъра на АОП: 9089399

Началната дата: 20.06.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


“Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД” 

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: None
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 20 Август 2019