МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 08

Уникален номер в регистъра на АОП: 912929

Началната дата: 22.05.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания  за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Август 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юли 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Юли 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юли 2019