МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 07

Уникален номер в регистъра на АОП: 908719

Началната дата: 22.04.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на рвеактиви и консумативи за клинична лаборатория  на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, за срок от две години.”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 22 Април 2019
  • Протоколи
  • Протокол с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 29 Май 2019
  • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Протокол №3 - Публикувано на: 24 Юни 2019
  • Доклад - Публикувано на: 26 Юни 2019
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Юни 2019