МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 06

Уникален номер в регистъра на АОП: 9086933

Началната дата: 25.03.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 10 Юни 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 25 Март 2019
  • Протоколи
  • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Май 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 17 Май 2019