МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 05

Уникален номер в регистъра на АОП: 894132

Началната дата: 13.02.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 08 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол № с дата на отваряне на цените - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Пратакал №2 с дата за жребий - Публикувано на: 25 Април 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 07 Май 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019
 • Приложения към Решение за изпълнители - Публикувано на: 13 Май 2019