МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04

Уникален номер в регистъра на АОП: 9085404

Началната дата: 06.02.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на дезинфектанти за нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД. 

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 02 Април 2019
  • Договор - Публикувано на: 02 Април 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 01 Март 2019
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2019