МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 01

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084890

Началната дата: 15.01.2019

Вид на поръчката: Обява за покана


Ремонт на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Търговище АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2019
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 29 Януари 2019
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Януари 2019