МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-41

Уникален номер в регистъра на АОП: 880507

Началната дата: 27.11.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД

Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Договори 2 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Договори 3 - Публикувано на: 23 Март 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Редакции - Публикувано на: 11 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 07 Януари 2019
 • Протокол №2 - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Протокол №3 - Публикувано на: 11 Февруари 2019
 • Протокол №4 с дата за жребий - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Протокол № 5 с резултати от жребий - Публикувано на: 15 Февруари 2019
 • Протокол № 6 с дата на жребии - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Протокол № 7 с жребий - Публикувано на: 22 Февруари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение №1 към доклад и решение и избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решени избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Февруари 2019