МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-35

Уникален номер в регистъра на АОП: 9081407

Началната дата: 02.10.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


Транспортиране на опасни и вредни медицински отпадъци за срок от една година. 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Октомври 2018
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 16 Октомври 2018