МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-34

Уникален номер в регистъра на АОП: 869242

Началната дата: 25.09.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания  за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище“

Документация
  • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2018
  • Разяснение по документацията
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Октомври 2018
  • Разяснение - Публикувано на: 19 Октомври 2018
  • Решения за промяна
  • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2018
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2018