МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-32

Уникален номер в регистъра на АОП: 9080019

Началната дата: 24.08.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


„Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години"

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 24 Август 2018
  • Решения за избор на изпълнител
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 14 Септември 2018
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 04 Септември 2018