МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-28

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079033

Началната дата: 30.07.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД"

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2018
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 10 Септември 2018
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 17 Август 2018