МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-27

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078773

Началната дата: 23.07.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


„Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
  • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2018
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 27 Август 2018
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Август 2018