МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-123

Уникален номер в регистъра на АОП: 850528

Началната дата: 07.06.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на храна в готов за консумация вид за  МБАЛ-Търговище АД за срок от една година 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Ноември 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 07 Юни 2018
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 18 Юли 2018
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Юли 2018