МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-20

Уникален номер в регистъра на АОП: 9074681

Началната дата: 05.04.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


“Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Април 2018
  • Протоколи
  • Протокол № с класиране - Публикувано на: 11 Май 2018
  • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018