МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-17

Уникален номер в регистъра на АОП: 9073353

Началната дата: 27.02.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 18 Юни 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2018
  • Протоколи
  • Протокол №1 с дата за жребий - Публикувано на: 09 Май 2018
  • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Май 2018
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 16 Май 2018