МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 000000

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Плащания по договори от процедури открити преди 01.07.2014 г.

Плащания
  • Задължения по договори към 31.12.2014 г. - Публикувано на: 30 Декември 2014
  • Задължения по договори към 31.01.2015 г. - Публикувано на: 15 Януари 2015
  • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015
  • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015
  • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015