МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-04

Уникален номер в регистъра на АОП: 9072802

Началната дата: 07.02.2018

Вид на поръчката: Обява за покана


 Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Търговище АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 10 Април 2018
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2018
  • Протоколи
  • Протокол №1 с класиране - Публикувано на: 09 Март 2018
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 13 Март 2018