МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 827116

Началната дата: 29.01.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


„Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация,  ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище”

 

 

 

Документация
  • Документация - Публикувано на: 29 Януари 2018
  • Разяснение по документацията
  • Отговор 1 - Публикувано на: 14 Февруари 2018
  • Отговор 2 - Публикувано на: 14 Февруари 2018
  • Решения за промяна
  • Решение за изменение на документацията - Публикувано на: 12 Февруари 2018
  • Протоколи
  • Заличен - Публикувано на: 22 Март 2018
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 16 Април 2018