МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 825009

Началната дата: 17.01.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на лекарства за нуждите на "МБАЛ-Търговище" АД

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2018
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2018
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Февруари 2018
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата на отваряне на цени - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Протокол №2 с дата за жребий - Публикувано на: 03 Април 2018
 • Протокол №3 с жребий - Публикувано на: 12 Април 2018
 • Протокол №4 с класиране - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Доклад - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение промяна в класирането - Публикувано на: 23 Април 2018
 • Решение с приложение №5 - Публикувано на: 26 Април 2018