МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-25

Уникален номер в регистъра на АОП: 811932

Началната дата: 27.10.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


 Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Октомври 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 14 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 16 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 22 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 27 Ноември 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 29 Ноември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Дата на отваряне на ценовите параметри - Публикувано на: 07 Декември 2017
 • Покана с дата на отваряне на ценовите параметри - Публикувано на: 07 Декември 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Протокол №2 - Публикувано на: 13 Декември 2017
 • Протокол №3 - Публикувано на: 14 Декември 2017
 • Протокол №4 с дата за жребии - Публикувано на: 08 Януари 2018
 • Протокол №5 - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Доклад с касиране - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Февруари 2018