МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-21

Уникален номер в регистъра на АОП: 9067680

Началната дата: 25.08.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 25 Август 2017
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Септември 2017
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2017