МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-19

Уникален номер в регистъра на АОП: 9066818

Началната дата: 01.08.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


„Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година"

Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Решения за промяна
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Август 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Август 2017
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2017