МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-17

Уникален номер в регистъра на АОП: 9065868

Началната дата: 03.07.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други   формуляри” за срок от две години.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 15 Август 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 03 Юли 2017
  • Протоколи
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 25 Юли 2017
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Юли 2017