МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 787074

Началната дата: 15.05.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на храна в готов за консумация вид за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 15 Септември 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 15 Май 2017
  • Протоколи
  • Доклад - Публикувано на: 29 Юни 2017
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2017