МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9062340

Началната дата: 15.03.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


“Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 15 Март 2017
  • Протоколи
  • Протокол №1 с приложение 1 и 2 - Публикувано на: 07 Април 2017
  • Протокол №2 с приложение 3 - Публикувано на: 13 Април 2017
  • Доклад с приложение №4 - Публикувано на: 13 Април 2017