МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-08

Уникален номер в регистъра на АОП: 773575

Началната дата: 22.02.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ - Търговище Ад, за срок от две години.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 с дата за отваряне на цени - Публикувано на: 31 Март 2017
 • Протокол № 2 с дата за жребий - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Протокол №3 с извършен жребии - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Доклад - Публикувано на: 09 Май 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Май 2017