МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 633652

Началната дата: 17.11.2014

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ – Търговище АД

Документация
 • Абонамент 2014 - Публикувано на: 17 Ноември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо 1 - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Разяснително писмо 2 - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Разяснително писмо 3 - Публикувано на: 08 Декември 2014
 • Разяснително писмо 4 - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение ИИ с Приложения 1 и 2 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащания февруари - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Плащания март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016