МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-05

Уникален номер в регистъра на АОП: 9061032

Началната дата: 31.01.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 10 Април 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2017
  • Разяснение по документацията
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Февруари 2017
  • Протоколи
  • Протокол №1 с приложение 1 и 2 - Публикувано на: 27 Февруари 2017
  • Протокол №2 - Публикувано на: 06 Март 2017
  • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2017