МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-04

Уникален номер в регистъра на АОП: 9060866

Началната дата: 24.01.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 10 Март 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2017
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 20 Февруари 2017
  • Протокол №2 - Публикувано на: 23 Февруари 2017
  • Доклад с класирането - Публикувано на: 23 Февруари 2017