МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 765194

Началната дата: 03.01.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Февруари 2017
 • Протокол №2 с Приложение №1,2,3 - Публикувано на: 15 Март 2017
 • Протокол №3 с Прпиложение №4 - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Доклад - Публикувано на: 21 Март 2017
 • Приложение №5 - Публикувано на: 21 Март 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Май 2017