МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-23

Уникален номер в регистъра на АОП: 760352

Началната дата: 30.11.2016

Вид на поръчката: Публично състезание


 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група  за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.за срок от една година.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2016
  • Разяснение по документацията
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Декември 2016
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 14 Декември 2016