МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-22

Уникален номер в регистъра на АОП: 754799

Началната дата: 25.10.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на “МБАЛ Търговище” АД.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2017
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 25 Октомври 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 05 Декември 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2016